Általános szerződési feltételek

OSCOM TRADING s.r.o. - korlátolt felelősségű társaság
Těchonín 111., 561 66 Těchonín, Cseh Köztársaság

Cégjegyzékszám: 03336093

bejegyezve a České Budějovice-i Megyei Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C szakasz, 22972 betétszám alatt, a www.oscom.cz weboldalon elérhető webshopon történő áru értékesítésének céljaira

Általános szerződési feltételei

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Az OSCOM TRADING s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye: Těchonín 111., 561 66 Těchonín, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 03336093, bejegyezve a České Budějovice-i Megyei Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C szakasz, 22972 betétszám alatt (a továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „Általános szerződési feltételek”) a 89/2012. sz. törvény, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: „Vásárló”) között az eladó webshopján keresztül megkötött vételi szerződéssel (a továbbiakban: „Vételi szerződés”) összefüggésben vagy annak alapján keletkeznek. Az online webshopot az eladó a www.kalapacsdoktor.hu címen elérhető weboldal alkalmazásával (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemelteti a weboldal felületén (a továbbiakban: „Webshop felület”).

1.2. Az 5.8. és 7.13. cikk kivételével az Általános szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az eladótól árut vásárolni szándékozó személy, jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzletszerűen vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3. A vételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. A vételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az Általános szerződési feltételek rendelkezései a vételi szerződés szerves részét képezik. A vételi szerződés és az Általános szerződési feltételek magyar nyelven készültek. A vételi szerződés magyar nyelven köthető meg.

1.5. Az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános szerződési feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános szerződési feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárló által a weboldalon történt regisztráció alapján a vásárló hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: „felhasználói fiók”). Abban az esetben, ha a webshop webes felülete azt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a webshop webes felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az áru rendelése során a vásárló köteles a valóságnak megfelelő, helyes adatokat megadni. Bármilyen adatváltozás esetén a vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az árurendelés során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vásárló nem jogosult arra, hogy harmadik félnek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vásárló több mint 1 évig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vásárló megszegi a vételi szerződésben (beleértve az Általános szerződési feltételeket) foglalt kötelezettségeit.

2.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webshop webes felületén elhelyezett termékek bemutatása tájékoztató jellegű, ezen termékekre vonatkozóan az eladó nem köteles vételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. §-a (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2. A webshop webes felülete információkat tartalmaz a termékekről, ideértve az egyes termékek árát, illetve a termékek visszaküldésének költségeit, ha azok szokásos postai úton nem küldhetők vissza. A termékek ára tartalmazza az általános forgalmi adó összegét, illetve minden egyéb kapcsolódó díjat. A termék ára mindaddig érvényes marad, amíg az a webshop webes felületén megjelenik. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel vételi szerződést kössön.

3.3. A webshop webes felülete tartalmazza a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, illetve az esetlegesen felmerülő utánvételi díjat is. A webshop webes felületén felsorolt, a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha a termékek Magyarország területén kerülnek kiszállításra.

3.4. A termékek megrendeléséhez a vásárló kitölti a webshop webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt termékekre vonatkozó információk (a megrendelt termékeket a vásárló „behelyezi” a webshop webes felületén található elektronikus bevásárlókosárba),

3.4.2. a termékek vételárának fizetési módja, a megrendelt termékek szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek, és

3.4.3. tájékoztatás a termékek szállításával kapcsolatos költségekről, illetve az esetleges utánvételi díjakról (a továbbiakban együttesen „Megrendelés”).

3.5. Mielőtt a vásárló megrendelését elküldi az eladónak, a vásárlónak lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésbe bevitt adatokat, annak figyelembevételével is, hogy a vásárló a megrendelésben megadott adatokból eredő hibákat észrevehesse és kijavíthassa. A vásárló a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés beérkezését követően az eladó a vásárlónak a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címre (a továbbiakban: „vásárló elektronikus címe”) küldött üzenetben visszaigazolja a megrendelés beérkezését.

3.6. A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az eladó mindenkor jogosult a vásárlótól a megrendelés további megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vásárló közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés beérkezésével (elfogadásával) jön létre, melynek visszaigazolását az eladó elektronikus levélben küldi a vásárlónak a vásárló elektronikus levelezési címére.

3.8. A vásárló beleegyezik a távoli vételi szerződés megkötése során alkalmazandó távközlési eszközök használatába. A vételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök alkalmazásával a vásárlónál felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a vásárló viseli, ezen költségek nem térnek el a szokásos alapdíjaktól.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A termékek árát, illetve a termékek szállításával, vagyis kézbesítésével kapcsolatos költségeket a vételi szerződés szerint a vásárló az alábbiakban felsorolt módokon fizetheti ki az eladónak: utánvétel esetén készpénzben, a vásárló által a megrendelésben megadott helyen; banki átutalással az eladó a ČSOB társaságnál a 282488621/0300 szám alatt vezetett bankszámlájára (a továbbiakban: „eladó bankszámlája“); fizetés bankkártyával; fizetés harmadik személy által nyújtott hitel formájában.

4.2. A vásárló a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak a termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben, valamint az esetleges utánvétellel kapcsolatos költségeket. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a vételár alatt a termékek szállításával kapcsolatos költségek is értendők.

4.3. Az eladó nem kér a vásárlótól előleget, sem más hasonló összeget. Ez nem érinti az Általános szerződési feltételek 4.6. cikkben szereplő rendelkezéseket a termékek vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségről.

4.4. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő, ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vásárló úgy dönt, hogy az áru személyes átvételekor az üzletben bankkártyával fizeti ki. Banki átutalás esetén a vételár a vételi szerződés megkötésétől számított tíz napon belül fizetendő.

4.5. A banki utalás esetén a vásárló köteles az áru vételárát megfizetni úgy, hogy utalás során megadja az átutalás azonosítóját is. Banki utalás esetén a vásárló vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor az adott összeg az eladó számláján jóváírásra kerül.

4.6. Az eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a vásárló nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az áru elküldésre kerül a vásárló részére. A Polgári Törvénykönyv 2119. §-ának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7. Az eladó által a vásárlónak nyújtott esetleges árkedvezmények egymással nem kombinálhatók.

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha az általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az eladó a vételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a vásárló részére. Az eladó kötelezett az általános forgalmi adó megfizetésére. Az adóügyi igazolást - számlát az eladó az áru vételárának kiegyenlítését követően állítja ki a vásárló részére, és elektronikus formában küldi meg a vásárló elektronikus címére.

4.9. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles a vásárló részére számlát kiállítani. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett bevételt online regisztrálni az adóhatóságnál; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

4.10. Az általunk a magyarországi végső fogyasztónak szállított árukat a helyi áfa, azaz 27%-os áfa terheli.

5. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-nak rendelkezései szerint a vásárló kívánsága szerint vagy a vásárló igényeihez szabott termék szállítására vonatkozó vételi szerződéstől nem lehet elállni, illetve nem lehet elállni a romlandó áru szállítására vonatkozó vételi szerződéstől, továbbá a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekeveredett árura vonatkozó vételi szerződéstől, továbbá olyan zárt csomagolásban lévő áru értékesítésére vonatkozó vételi szerződéstől, amely árut a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza, illetve a hang- és képfelvétel vagy számítógépes program értékesítésére vonatkozó vételi szerződéstől sem, ha az eredeti csomagolás sérült.

5.2. Ha nem az Általános szerződési feltételek 5.1. cikkében specifikált esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor a vételi szerződéstől nem lehet elállni, a vásárlónak joga van elállni a vételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, a Polgári Törvénykönyv 1829. §-a (1) bekezdésének rendelkezései szerint, ha pedig a vételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik. A vételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak. A vételi szerződéstől való elálláshoz a vásárló használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely az általános szerződési feltételek mellékletét képezi. A vásárló a vételi szerződéstől való elállást többek között az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére küldheti el.

5.3. Az Általános szerződési feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén a vételi szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a vásárló a vételi szerződéstől való elállásnak az eladó részére történő kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles visszaküldeni az eladónak. Ha a vásárló eláll a vételi szerződéstől, a vásárló viseli az áru eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még abban az esetben is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

5.4. Az Általános szerződési feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az eladó a vásárló által a vételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszautalja a vásárlótól kapott összeget ugyanolyan módon, ahogyan azt az eladó a vásárlótól megkapta. Az eladó továbbá jogosult arra, hogy a vásárló által nyújtott teljesítést már az áru vásárló általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a vásárló beleegyezik, és a vásárlónak nem keletkezik többletköltsége. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a vásárlónak a tőle kapott pénzösszeget visszafizetni, mielőtt a vásárló az árut az eladónak visszaküldi, vagy igazolja, hogy az árut az eladó részére elküldte.

5.5. Az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az áru sérülése miatti kártérítést a vásárló által vételár visszatérítésére vonatkozó igényébe.

5.6. Abban az esetben, ha a vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. §-a (1) bekezdésének rendelkezései szerint jogosult elállni a vételi szerződéstől, az eladó is jogosult a vételi szerződéstől bármikor elállni addig, amíg a vásárló át nem veszi az árut. Ebben az esetben az eladó köteles a vételárat a vásárlónak haladéktalanul visszafizetni, a vásárló által megjelölt bankszámlára.

5.7. Ha termékkel a vásárló ajándékot is kap, az eladó és a vásárló közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy abban az esetben, ha a vásárló eláll a vételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az adott ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vásárló köteles az ajándékot a termékkel együtt az eladónak visszaszolgáltatni.

5.8 Ha a vásárló jogi személy vagy vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, a vételi szerződéstől való 14 napon belüli elállás törvényes lehetősége nem vonatkozik rá.

5.9 Ha a vásárló a terméket a vételi szerződéstől való érvénytelen elállással összefüggésben küldi vissza az eladónak, az eladó jogosult a terméket a vásárló költségére visszaküldeni a vásárlónak. Ha ilyen esetben a vásárló megtagadja a visszaküldött termék átvételét, az eladó jogosult a terméket a vásárló költségére egy általa választott harmadik személynél elhelyezni.

6. ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Abban az esetben, ha szállítás módja a vásárló külön kérése alapján lett megállapodva, a vásárló viseli a kockázatot, illetve az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges utólagos költségeket.

6.2. Ha az eladó a vételi szerződés alapján köteles az árut a vásárló által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vásárló köteles az árut szállításkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vásárló részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vásárló köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4. Az áru szállítótól történő átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal köteles értesíteni a szállítót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vásárló nem köteles a küldeményt a szállítótól átvenni. Ez nem érinti a vásárló az áru jótállásából eredő jogait, sem a vásárló egyéb, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti jogait.

6.5. A felek egyéb, az áru szállításával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az eladó kiadta.

6.6 Abban az esetben, ha a vásárló átveszi a szállítmányt, és azt követően bármilyen kárt észlel, köteles azonnal a szállítónál reklamálni. Sérülés esetén a vásárló köteles dokumentálni a sérülést, fényképet készíteni a teljes csomagolásról minden oldalról, illetve magáról a sérülésről, és a reklamáció rendezéséig a küldeményt nem használhatja, lásd. a DPD társaság ÁSZF-t. Ha ezt nem teszi meg, akkor a szállítás során keletkezett károkat nem lehet reklamálni, sem kártérítést követelni az eladótól.

6.7 Abban az esetben, ha a vásárló nem mondja le a megrendelését a kiszállítás előtt, és ezt követően azt nem veszi át, a hatályos Polgári Törvénykönyv szerint a megrendelés és a kiszállítás költségeinek fedezésére a csomagolási és szállítási költségek teljes összegét köteles megfizetni, illetve kötbért, amely a megrendelés értékének 5%-a. A kötbér megfizetése nem érinti az eladó azon jogát, hogy a kötbéren felül teljes összegű kártérítést követeljen. Ez a rendelkezés a vásárló által tévesen leadott megrendelések esetén is alkalmazandó. 6.8 Abban az esetben, ha a vásárló a vételi szerződéstől való elállás nélkül visszaküldi a megrendelt árut, a csomagolás és a küldemény kézbesítésével kapcsolatos minden költség a vásárlót terheli.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1. A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-a, 2099-2117. §-a és 2161-2174. §-a, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) rendelkezései az irányadók.

7.2. Az eladó felelős a vásárlóval szemben azért, hogy az áru annak átvételekor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vásárlóval szemben, hogy az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek közötti megállapodás szerinti jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, vagy a vásárló által az áru jellegére tekintettel elvárt jellemzőkkel rendelkezik, az általuk végzett reklám alapján,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használandó, vagy amelyre az ilyen jellegű termékeket általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintadarabnak vagy mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott mintadarab vagy minta alapján határozták meg, 7.2.4. a termék megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban stb. van-e, 7.2.5. a termék megfelel a jogszabályi követelményeknek. 7.3 Ha hiba a termék átvételtől számított tizenkét hónapon belül derül ki, a termékre úgy kell tekinteni, hogy már átvételkor hibás volt.

7.4. Az eladónak a hibás teljesítésből eredő kötelezettségei legalább olyan mértékben fennállnak, amilyen mértékben fennálnak a gyártó kötelezettségei a hibás teljesítésből. A vásárló egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül előforduló hiba esetén kárigényt érvényesíteni. Ha a terméken, az eladott terméken, annak csomagolásán, a termékhez mellékelt használati utasításban vagy a reklámban más jogszabályoknak megfelelően feltüntetik azt az időtartamot, amely alatt a termék használható, szavatosságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Szavatossággal az eladó vállalja, hogy a termék egy bizonyos ideig megfelel a szokásos rendeltetésének, illetve megőrzi szokásos tulajdonságait. Ha a vásárló jogosan reklamálta az eladónál a termék hibáját, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására vonatkozó határidő, illetve a jótállási idő arra az időszakra, amely alatt a vásárló nem tudta használni a hibás terméket, szünetel.

7.5. Az Általános szerződési feltételek 7.4. cikkében specifikált rendelkezések nem alkalmazandók az alacsonyabb áron értékesített termék esetén arra a hibára, amely miatt a termék ára alacsonyabb volt, a termék szokásos használatából eredő elhasználódására, használt termék esetén arra a hibára, amely megfelel a termék használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel a termék rendelkezett, amikor a vásárló átvette, vagy ha ez a termék jellegéből adódik. A vásárló nem jogosult a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére, ha a vásárló a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a vásárló maga okozta a hibát.

7.6. A jótállási igényt az eladónál kell érvényesíteni. Ha azonban az eladó által kiállított igazolásban a jótállásból eredő jogok érvényesítésére vonatkozólag (Ptk. 2166. §-a szerinti) egy másik, javítást végző személy van megjelölve, aki az eladó helyén vagy a vásárlóhoz közelebbi helyen található, vásárló a javításra vonatkozó jogosultságot az erre a célra kijelölt személynél érvényesíti. Az előző mondat szerinti javításra kijelölt más személy kivételével az eladó köteles a reklamációt bármely olyan telephelyén elfogadni, ahol az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások köre tekintetében a reklamáció elfogadása lehetséges, illetve adott esetben az eladó székhelyén vagy telephelyén. Az eladó köteles a vásárló részére írásbeli igazolást kiállítani arról, hogy a vásárló mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma és a reklamáció rendezésének milyen módját kéri a vásárló; továbbá igazolást a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, ideértve a javítás elvégzéséről szóló igazolást és a javítás időtartamát, esetleg a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség az eladó által a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.7. A termék szavatosságából eredő jogokat a vásárló konkrétan főként személyesen érvényesítheti a Těchonín 111, Těchonín 561 66 Cseh Köztársaság alatti címen, telefonon a +420 910127561 telefonszámon vagy e-mail üzenetben az info@kalapacsdoktor.hu címen.

7.8. A vásárló a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az eladót arról, melyik jogosultságát választott. A vásárló az eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott megoldást; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vásárló olyan hiba kijavítását kérte, amelyről kiderült, hogy nem javítható.

7.9. Ha a termék nem rendelkezik az Általános szerződési feltételek 7.2. cikkében meghatározott jellemzőkkel, a vásárló követelheti új, hibátlan termék szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen, de ha a hiba csak a termék egy részét érinti, vásárló csak az adott rész kicserélését kérheti; ha ez nem lehetséges, a vásárló elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a vásárló jogosult a hiba ingyenes kijavítására. A vásárló jogosult továbbá új termék szállítására vagy kijavítható hiba esetén egy alkatrész cseréjére, ha javítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja megfelelően használni a terméket. Ebben az esetben a vásárlónak joga van a szerződéstől való elállásra is. Ha a vásárló nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új termék leszállítására, az alkatrészek cseréjére vagy a termék javítására vonatkozó jogával, akkor ésszerű árengedményt kérhet. A vásárló akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha az eladó nem tud új, hibátlan terméket szállítani, a termék egy részét kicserélni vagy a terméket kijavítani, vagy ha az eladó a hibát nem orvosolja ésszerű időn belül, vagy ha a hiba kijavítása a vásárlónak jelentős nehézséget okozna.

7.10. Aki a Polgári Törvénykönyv 1923. §-a alapján jogosult személynek tekintendő, az jogosult a jogai gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére is. Ha azonban a kártérítésre vonatkozó jogosultságát nem gyakorolja a hiba bejelentésére meghatározott határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem ismeri el a jogosultságát, ha az eladó arra hivatkozik, hogy a kártérítési igény nem volt időben bejelentve.

7.11. El nem fogadott reklamáció esetén a vásárló viseli a termék reklamációjával kapcsolatos költségeket, melyek a termék az eladónak történő visszaküldésével merülnek fel.

7.12. A felek további jogait és kötelezettségeit, melyek az eladó felelősségével kapcsolatosak, az eladó reklamációs szabályzata is szabályozhatja.

7.13. Abban az esetben, ha a vásárló jogi személy vagy vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, az eladó a termék átvételétől számított tizenkét hónapos időtartamra szavatosságot vállal.

7.14. Az Eladó a „Kalapács Doktor garancia" szolgáltatás nyújtója. Ezt a fizetős szolgáltatást a vásárló a rendelés leadásakor rendelheti meg. A szolgáltatás további részleteit a „Kalapács Doktor garancia szolgáltatás Szerződési feltételei" című dokumentum tartalmazza.

8. SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vásárló az áru teljes vételárának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát.

8.2. Az eladó a vásárlóval szemben nem kötelezett a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek betartására.

8.3. A fogyasztói panaszokat az eladó az info@kalapacsdoktor.hu elektronikus címen keresztül rendezi. Az eladó a vásárló panaszának rendezéséről szóló tájékoztatást a vásárló elektronikus címére küldi meg.

8.4. A vételi szerződésekből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a „Česká obchodní inspekce” /Cseh Kereskedelmi Felügyelet/ hivatal illetékes (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság, Cégjegyzékszám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs). Az eladó és a vásárló közötti vételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform is használható.

8.5. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU Európai Parlament és Tanács rendelete (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szerinti kapcsolattartó a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság, internet cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

8.6. Az eladó a kereskedelmi engedély alapján jogosult a termékek értékesítéshez. Vállalkozási tevékenység ellenőrzését saját hatáskörében az illetékes vállalkozási hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét az Adatvédelmi Hatóság végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7. A vásárló ezúton a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az eladó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) szóló rendelet 13. cikke szerinti, a vásárlóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét, amely a vásárló személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, a vételi szerződés teljesítésével, illetve a vételi szerződésről történő tárgyalásokkal, továbbá az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából külön dokumentum alapján teljesíti.

10. ÜZLETI ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE, SÜTI FÁJLOK TÁROLÁSA

10.1. A vásárló a módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 7. §-a (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az eladó üzleti jellegű értesítéseket küldjön a vásárló elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR rendelet 13. cikke szerinti, a vásárlóval szemben fennálló kötelezettségét a vásárló személyes adatainak kezeléséről, üzleti értesítések küldése céljából külön dokumentum alapján teljesíti.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. Értesítések a vásárló elektronikus címére kézbesíthetők.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződés alapján keletkezett viszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy ezen viszonyra a csehországi jogrend az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vásárló nem veszíti el a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelmet, mely rendelkezésektől a szerződés nem térhet el, és melyek egyébként a jogválasztás hiányában a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Európai Parlament és Tanács 593/2008/EK rendelet (2008. június 17.) (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazandók lennének.

12.2. Ha az Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan esetleg olyanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. A vételi szerződést, ideértve az Általános szerződési feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és ezen dokumentumok nem hozzáférhetők.

12.4. Az Általános szerződési feltételek melléklete a szerződéstől való elállás mintalapja.

12.5. Eladó elérhetősége: levelezési cím - Těchonín 111, Těchonín 561 66 Cseh Köztársaság, e-mail cím - info@kalapacsdoktor.hu.

 

Kelt: Těchonín, 2021.02.05-én

 

Na vašem soukromí nám záleží

Ahhoz, hogy weboldalunkon gyorsan megtalálja, amit keres, megspóroljon sok kattintást, és ne lásson olyan hirdetéseket, amelyek nem érdeklik, szükségünk van az Ön hozzájárulására a cookie-k feldolgozásához.

Összes engedélyezéseNem engedélyezem a sütiket